FAA Authorizes Polar Route World Airways to fly Polar route under new authorization

PEACHTREE CITY, Ga.