Florida Tourism Florida panhandle tourism tanks as more oil washes onto its beaches

MELISSA NELSON

DESTIN, Fla.